Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022r. (czwartek)

2.                

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022r.

(piątek-sobota)

3.                

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023r.

4.                

Rada klasyfikacyjna śródroczna

2 lutego 2023r. (czwartek)

5.                

Zakończenie I semestru

3 lutego 2023r. (piątek)

6.                

Rada analityczna po I semestrze roku szkolnego 2022/2023

16 lutego 2023r. (czwartek)

7.                

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023r.

(czwartek – wtorek)

8.                

Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 25 maja 2023r.

(wtorek – czwartek)

9.                

Rada klasyfikacyjna roczna

15 czerwca 2023r. (czwartek)

10.             

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

11.             

Rada analityczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022/2023

sierpień 2023r.

12.             

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

                          Ogólna tematyka

Termin

1.                

Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Organizacja roku szkolnego.

Wybór Rady Rodziców.

14 września 2022r.

(środa)

2.                

Spotkanie  wychowawcy i nauczycieli z rodzicami – analiza osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Omówienie diagnozy wychowawczej.

17 listopada 2022r.

(czwartek)

3.                

Podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem ósmoklasisty.

9 lutego 2023r.

(czwartek)

4.                

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

27 kwietnia 2023r.

(czwartek)

 

 GODZINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: oddziały „0” 16:00, klasy I-III 16:30, klasy IV-VIII 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW: 15 września 2022r. godz.16:30, 8 lutego 2023r. godz.16:30,
18 maja godz.16:30, ewentualnie inne terminy wg potrzeb

Wychowawcy są zobowiązani każdorazowo poinformować radę klasową rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców, na którym powinien być obecny co najmniej jeden przedstawiciel klasy.

 

DNI ŚWIĄTECZNE: 14 października 2022r. (piątek), 1 listopada 2022r. (wtorek), 11 listopada 2022r. (piątek), 25 – 26 grudnia 2022r. (niedziela-poniedziałek), 01 stycznia 2023r. (niedziela), 6 stycznia 2023r. (piątek), 9 – 10 kwietnia 2023r. (niedziela-poniedziałek), 1 maja 2023r. (poniedziałek), 3 maja 2023r. (środa), 8 czerwca 2022r. (czwartek)

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH:
31 października 2022r. (poniedziałek), 2 maja 2023r. (wtorek), 4 maja 2023r. (czwartek), 5 maja 2023r. (piątek), 23 – 25 maja 2023r. (wtorek-czwartek) – egzamin ósmoklasisty, 9 czerwca 2023r. (piątek)

Data dodania: 2020-09-15 15:20:25
Data edycji: 2023-02-09 15:42:12
Ilość wyświetleń: 4809
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej