Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023r. (poniedziałek)

2.                   

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023r.

(sobota-niedziela)

3.                   

Rada klasyfikacyjna śródroczna

25 stycznia 2024r. (czwartek)

4.                   

Zakończenie I semestru

26 stycznia 2024r.  (piątek)

5.                   

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024r.

6.                   

Rada analityczna po I semestrze roku szkolnego 2023/2024

14 lutego 2024r. (środa)

7.                   

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024r.

(czwartek – wtorek)

8.                   

Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 – 16 maja 2024r.

(wtorek – czwartek)

9.                   

Rada klasyfikacyjna roczna

13 czerwca 2024r. (czwartek)

10.               

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r.

11.               

Rada analityczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2023/2024

sierpień 2024r.

12.               

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

                          Ogólna tematyka

Termin

1.                   

Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Organizacja roku szkolnego.

Wybór Rady Rodziców.

20 września 2023r.

(środa)

2.                   

Spotkanie  wychowawcy i nauczycieli z rodzicami – analiza osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Omówienie diagnozy wychowawczej.

16 listopada 2023r.

(czwartek)

3.                   

Podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2023/2024.

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem ósmoklasisty.

15 lutego 2024r.

(czwartek)

4.                   

Spotkanie  wychowawcy i nauczycieli z rodzicami – analiza osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów.

25 kwietnia 2024r.

(czwartek)

W spotkaniach z rodzicami obowiązkowo uczestniczą wszyscy nauczyciele.

 

GODZINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: oddziały „0” 16:00, klasy I-III 16:30, klasy IV-VIII 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW: 21 września 2023r. godz.16:30, pozostałe według potrzeb
i wspólnie ustalonych terminów

Wychowawcy są zobowiązani każdorazowo poinformować radę klasową rodziców o terminie spotkania Rady Rodziców, na którym powinien być obecny co najmniej jeden przedstawiciel klasy.

 

DNI ŚWIĄTECZNE: 14 października 2023r. (sobota), 1 listopada 2023r. (środa), 11 listopada 2023r. (sobota), 25 – 26 grudnia 2023r. (poniedziałek-wtorek), 01 stycznia 2024r. (poniedziałek), 6 stycznia 2024r. (sobota), 31 marca – 1 kwietnia 2024r. (niedziela-poniedziałek Wielkanoc), 01 maja 2024r. (środa), 3 maja 2024r. (piątek), 30 maja 2024r. (czwartek Boże Ciało)

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

2-3 LISTOPADA 2023r., 22 grudnia 2023r., 2 maja 2024r., 14-16 maja 2024r., 31 maja 2024r. 

 

Data dodania: 2020-09-15 15:20:25
Data edycji: 2023-10-31 08:18:29
Ilość wyświetleń: 7126
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej