Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Lata 1863 –1945

 • Szkoła w Charzykowach powstała w 1863 roku .Do szkoły uczęszczało 37 dzieci z terenu Charzyków i Funki .

 

Lata 1945 – 1999

 • Na mocy Pisma Inspektoratu Szkolnego w Chojnicach z dnia 16 września 1945 roku na bazie szkoły przedwojennej wznowiła działalność Publiczna Szkoła Powszechna w Charzykowach. Ogólna liczba uczniów w czterech oddziałach wynosiła 60 dzieci. Wskutek działań wojennych szkoła została poważnie uszkodzona. Brakowało ksiąg urzędowych, podręczników szkolnych dla dzieci i nauczyciela, biblioteki uczniowskiej. Edukacją i wychowaniem dzieci zajmował się jeden nauczyciel.
 • Z nowym rokiem szkolnym 1947/48 przydzielono do szkoły drugą nauczycielkę. Ogólna liczba uczniów wynosiła wówczas 62 dzieci.
 • Z dniem 1 IX 1953 roku Szkoła w Charzykowach stała się szkołą siedmio klasową. W związku z tym Inspektorat Oświaty przydzielił szkole trzeciego nauczyciela.
 • 15 VII 1961 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dotycząca obowiązku szkolnego, która rozszerzyła obowiązek szkolny wprowadzając klasę VIII.W 1964 roku ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół wybudowano nową szkołę tzw. 1000 – latkę. W szkole mieściło się siedem izb lekcyjnych i sala gimnastyczna. Dotychczasowa szkoła została przeznaczona na mieszkania dla nauczycieli. Z chwilą oddania do użytku nowej szkoły zostało zniesione orzeczenie organizacyjne i zwiększył się obwód szkolny. Do obwodu zostały włączone wsie: Kopernica i Małe Swornegacie.
 • W związku z wybudowaniem w roku 1967 internatu dla dzieci mających ponad ustawową odległość do szkoły i dzieci te zamieszkały w internacie.

 

Lata 1999 – 2005

 • Na mocy Uchwały Rady Gminy w Chojnicach z dnia 05 marca 1999 roku przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Charzykowach o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową , o strukturze organizacyjnej klas I – VI. Do obwodu należą następujące miejscowości: Bachorze, Charzykowy, Chojniczki, Czartołomie, Funka, Jarcewo, Kopernica, Małe Swornegacie, Wolność. Obwód szkoły zwiększył się o miejscowości: Chojniczki, Czartołomie, Jarcewo w związku z likwidacją sąsiedniej Szkoły Podstawowej w Jarcewie. Dzieci z Chojniczek, Czartołomia i Jarcewa dojeżdżają do szkoły komunikacją MZK .
 • Obecnie Szkoła Podstawowa w Charzykowach posiada status szkoły publicznej. Od 1963 roku funkcjonuje w nowym kompleksie budynków. Placówka liczy 7 oddziałów (oddział przedszkolny, nauczanie zintegrowane – klasy I – III, nauczanie blokowe – klasy IV – VI) ,w których uczy się 150 uczniów. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Chojnice. Organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zespół Wizytatorów w Chojnicach.

 

Rok 2009 -

 • Oddano do użytku kompleks boisk wielofunkcyjnych "Orlik 2012".

 

Rok 2012

 • Uchwałą nr XXI/274/2012 Rady Gminy Chojnice z dnia 31.05.2012 utworzono w Charzykowach Zespół Szkół, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Charzykowach.

 

Rok 2012

 • Dnia 12 września 2012 r. nastąpiło otwarcie nowej sali sportowej przy Zespole Szkół w Charzykowach

 

Rok 2014

 • Po likwidacji bazy noclegowej we wrześniu została oddana do użytku nowa część budynku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

 

Rok 2017

 • Uchwałą nr XXVIII/456/2017 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.11.2017 Zespół Szkół w Charzykowach przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Charzykowach.
Data dodania: 2018-10-12 21:23:52
Data edycji: 2023-02-09 11:54:01
Ilość wyświetleń: 4581
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej