Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

III Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

III Gminny Konkurs Fotograficzno-Informatyczny ''Piękno naszej gminy''

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

 • 1

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 

 1. Organizatorem III Gminnego Konkursu Fotograficzno – Informatycznego: „Piękno naszej gminy” jest Szkoła Podstawowa w Charzykowach ul. Szkolna 1, 89-606 Charzykowy.

 

 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga organizator.

 

 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń z klas 4-8, który na adres e-mail konkursy@spch1.onmicrosoft.com wraz z pracą konkursową prześle skan albo zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia uczestnika.

 

 • 3

 

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 

 

 1. Temat pracy: „Piękno naszej gminy”.
 2. Praca konkursowa, to 2 zdjęcia wykonane przez uczestnika przedstawiające piękno naszej gminy (krajobraz, pejzaż, bez wizerunku osób) jedno w oryginalnej formie (bez modyfikacji graficznej, w formacie JPG), drugie – przedstawiające ten sam kadr po modyfikacji graficznej w programie GIMP (w formacie XCF).
 3. Uczestnik ma możliwość w dowolny sposób modyfikować fotografię.
 4. Prace konkursowe muszą być samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu i spełniać następujące kryteria:
  1. wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20 MB,

 

 1. rozdzielczość plików maksymalnie może osiągnąć 1920 x 1080 pikseli,

 

 1. w treści karty zgłoszenia uczestnika powinny znaleźć się następujące dane:

 

imię i nazwisko autora oraz tytuł fotografii- co ono przedstawia, miejsce wykonania zdjęcia, nazwa szkoły, nr telefonu oraz adres mailowy placówki,

 1. w temacie wiadomości mailowej należy wpisać nazwę konkursu: III Gminny Konkurs Fotograficzno – Informatyczny: „Piękno naszej gminy” oraz imię i nazwisko autora,
 2. praca nie mogła być wcześniej nigdzie publikowana,

 

 1. z każdej szkoły można przesłać maksymalnie 5 prac

 

 

 

TERMINY I NAGRODY

 

 

 

 1. Nadsyłanie prac trwa od 10.2023r. do 25.10.2023r.

 

 

 1. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły (spcharzykowy.pl) dnia 31.10.2023r. i przesłane e- mailem na adres szkół.

 

 1. W dniach 27.10.2023r. – 30.10.2023r. wyłoniony zostanie laureat głosowania ONLINE, które odbędzie się na profilu portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Charzykowach. Nagrodzona zostanie praca, która zdobędzie największą ilość polubień.

 

 1. Nagrody można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Charzykowach w terminie 07.11.2023r. – 11.2023r. Po upływie tego czasu zostaną przekazane do odbioru w GZO w Chojnicach.

 

 1. Trzy nagrody główne i wyróżnienia, to nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 

 

 • 5

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018, poz. 1000) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także zgody na wykorzystanie zdjęć przez organizatora.

 

 

 

PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC

 

 

 

 1. Każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do konkursu.

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie.

 

 

 • 7

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na pogorszenie

warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Data dodania: 2021-11-08 23:43:03
Data edycji: 2023-10-05 12:30:25
Ilość wyświetleń: 2057
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej