Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021r. (środa)

2.                   

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021r.

(czwartek-piątek)

3.                   

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022r.

4.                   

Rada klasyfikacyjna śródroczna

27 stycznia 2022r. (czwartek)

5.                   

Zakończenie I semestru

28 stycznia 2022r. (piątek)

6.                   

Rada analityczna po I semestrze roku szkolnego 2021/2022

10 lutego 2022r. (czwartek)

7.                   

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022r.

(czwartek – wtorek)

8.                   

Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 – 26 maja 2022r.

(wtorek – czwartek)

9.                   

Rada klasyfikacyjna roczna

15 czerwca 2022r. (środa)

10.               

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022r.

11.               

Rada analityczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022

sierpień 2022r.

12.               

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

 

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

                          Ogólna tematyka

Termin

1.                   

Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Organizacja roku szkolnego.

Wybór Rady Rodziców.

16 września 2021r.

(czwartek)

2.                   

Spotkanie  wychowawcy i nauczycieli z rodzicami – analiza osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Omówienie diagnozy wychowawczej.

18 listopada 2021r.

(czwartek)

3.                   

Podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2021/2022.

3 lutego 2022r.

(czwartek)

4.                   

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

28 kwietnia 2022r.

(czwartek)

5.                   

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem ósmoklasisty.

8 lutego 2022r.

(wtorek)

 

 GODZINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: oddziały „0” 16:00, klasy I-III 16:30, klasy IV-VIII 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW: 20 września 2021r. godz.16:30, 1 lutego 2022r. godz.16:30,
31 maja godz.16:30, ewentualnie inne terminy wg potrzeb

 

DNI ŚWIĄTECZNE: 14 października (czwartek), 1 listopada (poniedziałek), 11 listopada (czwartek), 25 – 26 grudnia (sobota-niedziela), 01 stycznia (sobota), 6 stycznia (czwartek), 1 maja (niedziela), 3 maja (wtorek), 16 czerwca (czwartek)

 

 DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH: 12 listopada 2021r. (piątek), 7 stycznia 2022r. (piątek), 24-26 maja 2022r. (wtorek-czwartek)– egzamin ósmoklasisty, 2 maja 2022r. (poniedziałek), 17 czerwca 2022r. (piątek)

 

 

Data dodania: 2020-09-15 15:20:25
Data edycji: 2021-09-14 17:48:04
Ilość wyświetleń: 2963

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej