Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja roku szkolnego 2019/20

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

2.                   

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019r.

(poniedziałek – wtorek)

3.                   

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

4.                   

Rada klasyfikacyjna śródroczna

06 lutego 2020r. (czwartek)

5.                   

Zakończenie I semestru

07 lutego 2020r. (piątek)

6.                   

Rada analityczna po I semestrze

18 lutego 2020r. (wtorek)

7.                   

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020r.

(czwartek-wtorek)

8.                   

Egzamin ósmoklasisty

(język polski, matematyka, język obcy)

21 – 23 kwietnia 2020r.

(wtorek – czwartek)

9.                   

Rada klasyfikacyjna roczna

19 czerwca 2020r. (piątek)

10.               

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

11.               

Rada analityczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2019/2020

sierpień 2020r.

12.               

Ferie letnie

29 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

                          Ogólna tematyka

Termin

1.                   

Przedstawienie wymagań edukacyjnych.

Organizacja roku szkolnego.

Wybór Rady Rodziców.

19 września 2019r.

(czwartek)

2.                   

Spotkanie  wychowawcy i nauczycieli z rodzicami – analiza osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. Omówienie diagnozy wychowawczej.

21 listopada 2019r.

(czwartek)

3.                   

Podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

13 lutego 2020r.

(czwartek)

4.                   

Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

30 kwietnia 2020r.

(czwartek)

5.                   

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem ósmoklasisty.

27 lutego 2020r.

(czwartek)

 

GODZINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI: oddziały „0” 16:00, klasy I-III 16:30, klasy IV-VIII 17:00

ZEBRANIA RADY RODZICÓW: 17 września 2019r. godz.16:30, 19 listopada 2019r. godz.16:30, 11 lutego 2020r. godz.16:30, 28 kwietnia 2020r. godz.16:30, ewentualnie inne terminy wg potrzeb

 

DODATKOWE DNI ŚWIĄTECZNE: 14 października (poniedziałek), 01 listopada (piątek),
11 listopada (poniedziałek), 06 stycznia (poniedziałek), 11 czerwca (czwartek)

 

DODATKOWE DNI WOLNE: 2-3 stycznia (czwartek-piątek), 12 czerwca (piątek)

 

Data dodania: 2018-05-25 10:31:47
Data edycji: 2019-08-26 16:46:11
Ilość wyświetleń: 2698

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button