Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KOMUNIKATY

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5-latki

Wychowanie przedszkolne

Podręcznik do religii dla dziecka pięcioletniego

Plac Zabaw. Pięciolatek

 

Spotkania dzieci Bożych; D. Kurpinski, J. Snopek

WSiP

 

Jedność

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6-latki

Wychowanie przedszkolne

Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich

Plac Zabaw. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne

 

Kocham dobrego Boga, red .E. Osewska, ks. J .Stala

WSiP

 

Jedność

 

KLASA I

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

edukacja wczesnoszkolna

1.      Nowi Tropiciele, podręcznik, A. Banasiak, E. Burakowska,
A. Burdzińska

2.      Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń, A. Banasiak, E. Burakowska,
A. Burdzińska

3.      Nowi Tropiciele, karty matematyczne, A. Banasiak, E. Burakowska,
A. Burdzińska

 

WSiP

religia

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii  klasy I szkoły podstawowej, red. ks.dr Krzysztof Mielnicki                                                                                                                                                                               

Jedność

język angielski

1.      Książka ucznia: Bugs Team1, Carol Read, AnaSoberon

2.      Zeszyt ćwiczeń: Bugs Team 1, Carol Read, AnaSoberon, Anna Parr - Modrzejewska

Macmillan

 

KLASA II

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

edukacja wczesnoszkolna

1.      Nowi Tropiciele, podręcznik, A. Danielewicz-Malinowska,
J. Dymarska, J. Hanisz, A. Kamińska, R. Kamiński, M. Kołaczyńska,
B. Nadarzyńska

2.      Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń

3.      Nowi Tropiciele, karty matematyczne

WSiP

religia

Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej,
red. ks. dr Jarosław Czerkawski , Elżbieta Kondrak

Jedność

język angielski

1.      Książka ucznia: Bugs Team 2,Carol Read, AnaSoberon

2.      Zeszyt ćwiczeń: Bugs Team 2, Carol Read, AnaSoberon, Anna Parr - Modrzejewska

Macmillan

 

KLASA III

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

edukacja wczesnoszkolna

1.      Nowi Tropiciele, podręcznik, A.Banasiak, A.Brudzyińska,
A. Danielewicz – Malinowska, J. Hanisz, A. Kamińska, R. Kamiński,
E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

2.      Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń

3.      Nowi Tropiciele, karty matematyczne

WSiP

religia

Jezus jest z nami. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej, red. ks.dr Jarosław Czerkawski , Elżbieta Kondrak

Jezus jest z nami. Podręcznik do nauki religii dla kasy III szkoły podstawowej

Jedność

Jedność

język angielski

1.      Książka ucznia: Bugs Team 3, Magdalena Kondro, ElisendaPapiol, Maria Toth

2.      Zeszyt ćwiczeń: Bugs Team 3, Anna Parr – Modrzejewska, ElisendaPapiol, Maria Toth

Macmillan

 

KLASA IV

PRZEDMIOT

TYTUŁ  PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

język polski

Między nami. Podręcznik, A. Łuczak, A. Murdzek, nr dopuszczenia: 867/1/2017

Ćwiczenia – wersja B

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

język angielski

Brainy 4,KatherineStannett, Nick Beare – podręcznik i ćwiczenia

Macmillan

muzyka

Lekcja muzyki 4. Podręcznik, M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

plastyka

Do dzieła, J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

historia

Wczoraj i dziś,klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej,
B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch,  G. Wojciechowski,
nr dop: 877/1/2017

Wczoraj i dziś,klasa 4, Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej,
T. Maćkowski, B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch

Nowa Era

przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej,
M. Marko – Worłowska, F Szlajfer

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, J. Golanko, J. Stawarz

Nowa Era

matematyka

Matematyka z plusem,M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,
P. Zarzycki, nr w wykazie MEN: 780/1/2017

Ćwiczenia wersja C, M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka

Lubię to. Podręcznik do informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej, M. Kęska

Nowa Era

technika

Jak to działa? Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, L. Łabecki,
M.Łabecka

Nowa Era

religia

Miejsca pełne BOGActw. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,Bogusław Nosek

Jedność

 

 

Jedność

 

KLASA V

PRZEDMIOT

TYTUŁ  PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

język polski

Między nami. Podręcznik, A. Łuczak, A. Murdzek, nr dopuszczenia:867/2/2018

Ćwiczenia – wersja B

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

język angielski

Brainy 5,KatherineStannett, Nick Beare – podręcznik i ćwiczenia

Macmillan

muzyka

Lekcja muzyki 5,Podręcznik, M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

plastyka

Do dzieła! J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej,
G. Wojciechowski, nrdop: 877/2/2018

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej,
B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsc

Nowa Era

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik dla klasy 5, Feliks Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej,
M.Sęktas, Joanna Stawarz.

Nowa Era

matematyka

Matematyka z plusem, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

nr w wykazie MEN: 780/2/2018

Ćwiczenia wersja C- Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka

Lubię to.Podręcznik do informatyki dla klasy V szkoły podstawowej, M. Kęska

Nowa Era

technika

Jak to działa?,L. Łabecki, M.Łabecka

Nowa Era

religia

Spotkania uBOGAcające. Zeszyt do religii dla klasy V szkoły podstawowej, Elżbieta Kondrak , Ewelina Parszewska , Jolanta Konak

Spotkania uBOGAcające.Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej, ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność

 

 

Jedność

 

KLASA  VI

PRZEDMIOT

TYTUŁ  PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

język polski

Między nami. Podręcznik, A. Łuczak, A. Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban

Ćwiczenia – wersja B

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

język angielski

Brainy 6,KatherineStannett, Nick Beare – podręcznik i ćwiczenia

Macmillan

muzyka

Lekcja muzyki 6. Podręcznik, M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

plastyka

Do dzieła!, J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, B.Olszewska, W. Surdyk – Fertsch,  G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, B.Olszewska, W. Surdyk – Fertsch

Nowa Era

geografia

PlanetaNowa – podręcznikićwiczenia

Nowa Era

biologia

Puls życia. Podręcznik dla klasy 6, J. Stawarz

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6, M. Fiałkowska-Kołek, S.Gębica, A. Siwik

Nowa Era

matematyka

Matematyka z plusem, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

nr w wykazie MEN: 780/3/2019

Ćwiczenia wersja C- Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka

Lubię to – podręcznik do informatyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Nowa Era

technika

Jak to działa!- L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

religia

Tajemnice BOGAtego życia, podręcznik i ćwiczenia

JEDNOŚĆ

 

KLASA VII

PRZEDMIOT

TYTUŁ  PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

język polski

Między nami. Podręcznik, A.Łuczak, E.Prylińska, A. Suchowierska, R. MaszkaĆwiczenia – wersja B

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

język angielski

New Voices 2. Podręcznik i ćwiczenia,Katherina, Steve Bilsborough

Macmillan

język niemiecki

MeineDeutschtour, E. Kościelniak – Waleweska - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

muzyka

Lekcja muzyki 7.Podręcznik, M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

plastyka

Do dzieła!, J. Lukas, K. Onak , M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak

Nowa Era

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, S.Roszak, A.Łaszkiewicz,  J.Kłaczkow, nr. dop: 877/4/2017

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, E.Fuks, I.Janicka, K.Panimasz

Nowa Era

geografia

PlanetaNowa – podręcznik i ćwiczenia R. Malarz, M. Szubert,
T. Rachwał

Nowa Era

biologia

Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, M. Jefimow

Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej,  J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

chemia

Chemia Nowej Ery 7, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

fizyka

Spotkania z fizyką,G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

matematyka

Matematyka z plusem, red. M. Dobrowolska, nr w wykazie MEN: 780/4/2017

Ćwiczenia – wersja podstawowa, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka

Lubię to – podręcznik do informatyki dla klasy VII szkoły podstawowej

Nowa Era

religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik

JEDNOŚĆ

 

KLASA VIII

PRZEDMIOT

TYTUŁ  PODRĘCZNIKA,ĆWICZEŃ, AUTORZY

WYDAWNICTWO

język polski

Między nami. Podręcznik, A. Łuczak, E. Prylińska, K.Krzemieniewska-Kleban, A.Suchowierska; nr dopuszczenia: 867/5/2018

Ćwiczenia – wersja B

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

język angielski

Repetytorium ósmoklasisty, Malcolm Mann Steve Taylore- Knowles, Karolina Kotorowicz – Jasińska Zbigniew Pokrzewiński - podręcznik i ćwiczenia

Macmillan

język niemiecki

MeineDeutschtour, E. Kościelniak- Walewska – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, R.Śniegocki, A. Zielińska , nr. dop: 877/5/2018

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej, K.Jurek, K. Panimasz, E. Paprocka

Nowa Era

wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Klasa 8, I.Janicka, A.Janicki, A. Kucia- Maćkowska, T. Maćkowski

Nowa Era

geografia

PlanetaNowa, klasa 8 – podręcznik i ćwiczenia, T. Rachwał,
D. Szczypiński

Nowa Era

biologia

Puls życia. Klasa 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, B. Sągin, A. Boczarowski, M.Sękta

Puls życia. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

chemia

Chemia Nowej Ery 8.  J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era

fizyka

Spotkania z fizyką, G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

matematyka

Matematyka z plusem, red. M. Dobrowolska, nr w wykazie MEN: 780/5/2018

 Ćwiczenia – wersja podstawowa, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

informatyka

Lubię to – podręcznik do informatyki dla klasy VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, J. Słoma

Nowa Era

religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, podręcznik

JEDNOŚĆ

 

 

Szanowni Rodzice,

w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały i umieściliśmy ją przy gablocie w holu wejścia głównego.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dostępnymi pod adresem:  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Dyrektor Szkoły

Marzenna Niemczyk

 

 

 

 

Rozpoczął się proces rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”. Nabór w roku szkolnym 2019/2020 realizowany będzie z grona uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym kształcą się w klasie VI lub VII szkoły podstawowej i są szczególnie uzdolnieni w dziedzinie matematyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. Z informacjami można zapoznać się na stronie:

https://powiat.chojnice.pl/asp/Aktualnosci,Rozpoczal_sie_proces_rekrutacji_uczniow_do_projektu_%CB%9DZdolni_z_Pomorza_%E2%80%93_powiat_chojnicki%CB%9D,1654

 

 

 

Data dodania: 2019-05-08 17:13:14
Data edycji: 2019-09-14 10:38:17
Ilość wyświetleń: 1007

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button