Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia szkoły

Lata 1863 –1945

 • Szkoła w Charzykowach powstała w 1863 roku .Do szkoły uczęszczało 37 dzieci z terenu Charzyków i Funki .

 

Lata 1945 – 1999

 • Na mocy Pisma Inspektoratu Szkolnego w Chojnicach z dnia 16 września 1945 roku na bazie szkoły przedwojennej wznowiła działalność Publiczna Szkoła Powszechna w Charzykowach. Ogólna liczba uczniów w czterech oddziałach wynosiła 60 dzieci. Wskutek działań wojennych szkoła została poważnie uszkodzona. Brakowało ksiąg urzędowych, podręczników szkolnych dla dzieci i nauczyciela, biblioteki uczniowskiej. Edukacją i wychowaniem dzieci zajmował się jeden nauczyciel.
 • Z nowym rokiem szkolnym 1947/48 przydzielono do szkoły drugą nauczycielkę. Ogólna liczba uczniów wynosiła wówczas 62 dzieci.
 • Z dniem 1 IX 1953 roku Szkoła w Charzykowach stała się szkołą siedmio klasową. W związku z tym Inspektorat Oświaty przydzielił szkole trzeciego nauczyciela.
 • 15 VII 1961 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa dotycząca obowiązku szkolnego, która rozszerzyła obowiązek szkolny wprowadzając klasę VIII.W 1964 roku ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół wybudowano nową szkołę tzw. 1000 – latkę. W szkole mieściło się siedem izb lekcyjnych i sala gimnastyczna. Dotychczasowa szkoła została przeznaczona na mieszkania dla nauczycieli. Z chwilą oddania do użytku nowej szkoły zostało zniesione orzeczenie organizacyjne i zwiększył się obwód szkolny. Do obwodu zostały włączone wsie: Kopernica i Małe Swornegacie.
 • W związku z wybudowaniem w roku 1967 internatu dla dzieci mających ponad ustawową odległość do szkoły i dzieci te zamieszkały w internacie.

 

Lata 1999 – 2005

 • Na mocy Uchwały Rady Gminy w Chojnicach z dnia 05 marca 1999 roku przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Charzykowach o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową , o strukturze organizacyjnej klas I – VI. Do obwodu należą następujące miejscowości: Bachorze, Charzykowy, Chojniczki, Czartołomie, Funka, Jarcewo, Kopernica, Małe Swornegacie, Wolność. Obwód szkoły zwiększył się o miejscowości: Chojniczki, Czartołomie, Jarcewo w związku z likwidacją sąsiedniej Szkoły Podstawowej w Jarcewie. Dzieci z Chojniczek, Czartołomia i Jarcewa dojeżdżają do szkoły komunikacją MZK .
 • Obecnie Szkoła Podstawowa w Charzykowach posiada status szkoły publicznej. Od 1963 roku funkcjonuje w nowym kompleksie budynków. Placówka liczy 7 oddziałów (oddział przedszkolny, nauczanie zintegrowane – klasy I – III, nauczanie blokowe – klasy IV – VI) ,w których uczy się 150 uczniów. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Chojnice. Organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zespół Wizytatorów w Chojnicach.

 

Rok 2009 -

 • Oddano do użytku kompleks boisk wielofunkcyjnych "Orlik 2012".

 

Rok 2012

 • Uchwałą nr XXI/274/2012 Rady Gminy Chojnice z dnia 31.05.2012 utworzono w Charzykowach Zespół Szkół, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Charzykowach.

 

Rok 2012

 • Dnia 12 września 2012 r. nastąpiło otwarcie nowej sali sportowej przy Zespole Szkół w Charzykowach

 

Rok 2014

 • Po likwidacji bazy noclegowej we wrześniu została oddana do użytku nowa część budynku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button